Connection >>>
Belly >>>
Wall of Fame >>>
INTERIOR>>>
Sorry Works >>>
SORRY HOME
SORRY IS ALWAYS UNDER CONSTRUCTION
Trojan Summer >>>
Sorry Partij
Snakbar
Het Testen van de Nieuwe Warmte
Chaos Yoga
Fijn Stof
Deze zomer presenteert Sorry ‘TROJAN SUMMER’. Een programma waarin, onder diverse subtitels, verschillende evenementen worden georganiseerd. Ontmoetingen en samenwerkingen van mensen met diverse achtergronden staan centraal. Onderwijl onderzoekt Sorry hoe een artistieke praktijk zich kan manifesteren buiten een reguliere artitieke context. Hierbij is De Belly een centrale plek en Snakbar.
This summer Sorry presents 'TROJAN SUMMER', a program consisting of several events, with diverse sub-titles. Meet-ups and collaborations between people with a diverse background lies at the core of the program, whilst researching how artistic practice can manifest itself in new forms outside of it's regular context. In this De Belly will be the central spot and Snakbar.
Trojan Summer Algemeen
Shop >>>